sâmbătă, 20 decembrie 2008

punctul meu de vedere

Cred că a venit momentul să vorbesc. Întîi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au semnat Protestul şi au fost alături de mine. Lor le sînt dator o explicaţie, iar nu acelora care pun la îndoială cuvintele mele.Ultimul număr din Aldine pe care l-am realizat a fost cel din 3 octombrie. Întrucît 6 octombrie e Ziua Internaţională a Comemorării Holocaustului, am considerat că se cade să marchez publicistic acest moment. Primisem un articol despre o carte a unui istoric maghiar care se ocupă de fuga evreilor din Ardealul de Nord în cel de Sud, în perioada 40-44. L-am publicat şi, alături, am scris editorialul meu pe aceeaşi temă, într-un registru antitetic, punînd în evidenţă răul şi binele din respectiva perioadă: Transnistria masacrelor antievreieşti, precum şi decizia – tot a lui Antonescu – de a nu trimite evrei din Regat în lagărele morţii din Polonia. Dan Turturică nu a fost prezent la şedinţa din dimineaţa zilei de joi 2 octombrie. A venit după-amiaza în Redacţie şi a intrat în panică. A tăiat din editorialul meu fragmentul referitor la faptele bune ale lui Antonescu. A doua zi m-a chemat la Redacţie şi mi-a spus să-mi caut de lucru pînă la sfîrşitul lunii. L-am întrebat ce vină am, de vreme ce nu am făcut decît să prezint un adevăr istoric recunoscut şi de cei mai mulţi istorici evrei. Mi-a răspuns că articolul în sine nu prezintă importanţă, dar eu aş fi “recidivist”, fiindcă în urmă cu un an publicasem în Aldine un articol al unui bătrîn ţărănist pe aceeaşi temă. Este de neînchipuit: cum să pedepseşti un om pentru ceva petrecut în urmă cu un an? Emil Hurezeanu, la acel moment directorul ziarului, a considerat cazul clasat, mustrîndu-mă însă sever, deoarece, prezentînd punctul de vedere al bătrînului ţărănist, nu am citat şi un fragment din raportul Comisiei Wiesel despre Holocaustul din România. Ironia face ca în articolul din 2008, reţinînd observaţia d-lui Hurezeanu, să dau un asemenea citat. Aceasta nu a mai contat, însă, pentru Dan Turturică. Verbal, mi-a retras dreptul la semnătură în ziar. Un articol predat Sabinei Fati, ce urma să apară marţi 7 octombrie, a fost oprit. Ce dovadă mai bună că măsura interdicţiei era pusă în aplicare?! Am intrat în concediu de odihnă şi apoi în concediu medical. Întorcîndu-mă la lucru pe 15 decembrie, mi s-a comunicat că se aşteaptă de la mine demisia, oferindu-mi-se varianta unei colaborări externe. Nu am răspuns unei asemenea oferte, pentru că în felul acesta mi-aş fi recunoscut o vină pe care nu o aveam.Abia astăzi, 19 decembrie, nu ştiu dacă în urma Protestului sau din alte motive, redactorul-şef adjunct Sabina Fati mi-a solicitat un articol pe care ar urma să-l publice marţi 23 decembrie. În continuare, eu nu-mi recunosc nici o vină şi nutresc speranţa că lucrurile vor intra în normal.
Dan Stanca19 decembrie 2008

Reactie Mihai Creangă

Sînt Mihai Creangă, cel care – între altele – a creat şi a condus suplimentul Aldine al ziarului România liberă timp de 10 ani (1996-2005), interval în care suplimentul şi-a cucerit un prestigiu deosebit. Desigur, a stîrnit şi animozităţi, căci dosarele şi documentarele Aldine, consacrate istoriei recente a României, relevau adevăruri multă vreme ascunse sau distorsionate. Fiind preocupat de viitorul acestui supliment, înainte de pensionarea mea, l-am recomandat pe Dan Stanca succesor la conducerea Aldinelor. M-am bucurat că a fost acceptată sugestia mea şi consider şi astăzi că n-am greşit. Dan Stanca este un om integru, ziarist cu o îndelungată experienţă, de mare suprafaţă culturală, romancier premiat de Uniunea Scriitorilor. În acelaşi timp. este un om modest, care n-a făcut paradă de calităţile sale şi adesea a preferat să accepte observaţii şi mustrări care nu i se cuveneau decît să stîrnească un conflict cît de mic.Deşi în ultimii ani suplimentului Aldine i-au fost impuse condiţii care i-au amputat statura publicistică, nu mi-am manifestat public mîhnirea, cu toate că moralmente aş fi avut tot dreptul. Acum însă, cînd este pe cale să se producă o gravă nedreptate, care va afecta şi prestigiul ziarului, trebuie să fac acest apel public împotriva deciziei redactorului şef al ziarului România liberă, Dan Cristian Turturică, de a-i aplica o dublă sancţiune (!) lui Dan Stanca: a) interdicţia de a mai semna în ziar, implicit în suplimentul Aldine, şi b) desfacerea contractului de muncă, cu promisiunea că va fi reangajat “cînd se mai liniştesc lucrurile” (?!), dar numai în calitate de colaborator extern, şi doar cu condiţia expresă ca Dan Stanca să ceară el însuşi desfacerea contractului său de muncă!!! Manifestîndu-şi plenar curajul şi responsabilitatea, actualul redactor-şef i-a comunicat lui Dan Stanca aceste decizii doar verbal, astfel încît să poată oricînd nega hotărîrile sale abuzive şi injuste, care încalcă drepturi fundamentale şi constituţionale ale oricărui cetăţean al României, în speţă ale jurnalistului Dan Stanca, ce munceşte onest de ani mulţi la România liberă, un ziar care s-a distins în trecut tocmai prin apărarea dreptului la liberă exprimare a opiniilor.Dar... a greşit Dan Stanca?În Aldine, nr. 641/3 octombrie a. c., documentarul de greutate se referea la “tragedia Holocaustului, frontiera Ardealului de Nord între viaţă şi moarte” (pp. 17-18), mai precis la operaţiunile de ajutorare a evreilor – rămaşi în teritoriul ocupat de Ungaria şi ameninţaţi cu “soluţia finală” – să treacă graniţa în Regatul României, pentru a fi salvaţi de la moarte. În operaţiuni au fost implicaţi mulţi români. În editorialul său, “Orori din veacul trecut”, Dan Stanca scrie, după pasajul “... România îşi recunoştea vinovăţia faţă de masacrele comise împotriva evreilor în Transnistria şi în ale locuri, din anii 40”, următorul fragment: “Pe de altă parte, tot România, sub conducerea lui Ion Antonescu, nu a trimis evreii din Regat în lagărele morţii din Polonia, aşa cum nemţii ne cereau, ci a tolerat fuga evreilor peste graniţa Ardealului de Nord, ocupat de unguri, ca să-şi găsească astfel scăparea”. Acest fragment a fost scos spre seară, când a sosit în Redacţie, de Dan Turturică. A doua zi i-a anunţat lui Dan Stanca sancţiunile, deşi, fie cu acest pasaj, fie fără el, orice om de bună-credinţă înţelege clar, citind editorialul pînă la capăt, că Dan Stanca nu numai că nu-l apără în vreun fel pe Ion Antonescu, ci chiar se delimitează de persoane care-l “adoră” pe acesta, ca Vadim Tudor şi Gh. Buzatu. Finalul articolului este foarte limpede: “Binele şi răul, lumina şi întunericul (...), graniţa Ardealului de Nord şi... Transnistria”. Mai clar: Dan Stanca nu sugerează nicăieri că binele făcut evreilor din nordul Ardealului ar contrabalansa crimele împotriva celor deportaţi în Transnistria. Dimpotrivă. Dar oare binele făcut trebuie ignorat, trecut sub tăcere? Iată ce declara cunoscutul istoric evreu J. Ancel: “Dacă considerăm Stalingradul ca eveniment hotărîtor în istoria celui de-al doilea război mondial, moment care marchează începutul sfîrşitului dominaţiei naziste în Europa, atunci refuzul guvernului român de a-şi preda evreii poate fi considerat ca unul dintre marile acte de rezistenţă din Europa, într-uin moment cînd Germania se afla în culmea puterii sale”. Şi citatele de acest fel nu sînt deloc o raritate în operele istoricilor evrei.Cum justifică atunci D. C. Turturică gravele pedepse pe care vrea să le aplice lui D. Stanca? Prin protestele care ar fi venit de la Comisia Wiesel? Unde? Cînd? De ce? Mai ales că în ziarul propriu-zis referirea la Ion Antonescu nici nu mai apare, graţie vigilenţei de oră tîrzie a lui D. C. Turturică. Dar membrii Comisiei Wiesel sînt, mai nou, şi o comisie oficială de cenzură a presei româneşti? Fireşte, dacă ar fi vorba de grave răstălmăciri ale faptelor, de negarea Holocaustului şi a responsabilităţilor ce revin conducătorului României din anii 40-44, atunci protestele ar justifica cele mai aspre pedepse administrative, ba chiar trimiterea în judecată a vinovaţilor. Dar aici este vorba doar de un proces de intenţie pe care D. C. Turtuică i-l face lui D. Stanca, încercarea sa dezonorantă de a prezenta o foarte vagă – de fapt, inexistentă – greşeală într-o constantă de atitudine manifestată în Aldine. Prin manipulări succesive, D. C. Turturică încearcă să creeze un caz Dan Stanca. Cui prodest? Oricum, nu ziarului România liberă. Nici măcar lui D. C. Turturică.Această “punere în scenă” ridicolă, manipulare şi profundă nedreptate făcută unui om care a muncit cu cinste amar de ani pentru ziarul România liberă nu are absolut nici o justificare, deşi conducerea de astăzi a ziarului pretinde că este presată de “cercuri evreieşti din Germania”, influente în staff-ul WAZ [trust co-proprietar al ziarului RL – n. mea], “care cer expres îndepărtarea lui Dan Stanca din Redacţie”. Absolut stupefiant! Nici un om normal nu poate crede asemenea baliverne. Eu unul, în orice caz, nu cred. Şi voi trimite această scrisoare (la care de la România liberă n-am primit răspuns*) şi conducerii trustului WAZ.
Mihai Creangă
* Textul a fost trimis d-lui Grigore Adamescu, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, pe 12 noiembrie a. c.

PROTEST

Protestăm împotriva intenţiei conducerii ziarului „România liberă” de a-l îndepărta pe jurnalistul Dan Stanca de la Suplimentul „Aldine”.Protestăm în numele libertăţii de exprimare pentru faptul că i s-a luat dreptul la semnătură tocmai unui ziarist care şi-a demonstrat profesionalismul şi ataşamentul faţă de „România liberă”.Protestăm contra presiunilor exercitate de conducerea ziarului „România liberă”, bazate pe motive ideologice, pentru a-l sili pe Dan Stanca să-şi părăsească locul câştigat prin muncă şi devotament într-o carieră strălucită de peste 20 de ani.
1.Mihai Floarea – profesor
2.Marilena Istrati – profesoară
3.Roxana Cristian – doctor în ştiinţe medicale
4.Silvia Radu – artist plastic
5.Vasile Gorduz – artist plastic
6.Constantin Roman – consilier economic
7.Radu Jecu – cercetător
8.Florin Mihăescu – inginer
9.Ana Mihaela Pascu – cercetător
10.Adina Oana Manoilescu – profesoară
11.Nikos Gousgounis – profesor universitar,
12.AthenaRaluca McIver – ès lettres, Paris
13.Diana Olar – studentă
14.Cristian Ungureanu – pictor
15.Răzvan Codrescu – scriitor
16.Demostene Andronescu – istoric, fost deţinut politic
17.Gheorghe Netea – economist, publicist
18.Nicolae Butnaru – inginer
19.Marcel Petrişor – scriitor, fost deţinut politic
20.Silviu-Andrei Vlădăreanu – jurist
21.Claudiu Târziu – jurnalist
.22.Mihai Creangă - jurnalist
23.Răzvan Ionescu - scriitor
24.Gh. Boldur-Lăţescu - doctor în cibernetică, fost deţinut politic
25.Anca Crivăţ - conferenţiar universitar, Bucureşti
26.George Ardeleanu - asistent universitar, Bucureşti
27.Gheorghiţă Ciocioi - publicist
28.Mălina Andronescu - jurnalist
29.Sorin Lavric - publicist
30.Vasile Bănescu - teolog
31.Gabriel Constantinescu - publicist, fost deţinut politic
32.Mihnea-Petru Pârvu - jurnalist
33.Dumitru Manolache - jurnalist
34.Cătălin Popescu- publicist
35.George Crasnean - publicist
36.Octavian Brânzei - regizor film
37.Liviu Mândruleanu - profesor
38.Florian Bichir - publicist
39.Marilena Rotaru - realizator TV
40.Iulian Capsali - regizor film
41.Dr. Pavel Chirilă - profesor universitar, Craiova
42.Andreea Băndoiu - asistent social
43.Alexandru Anghel - editor
44.Bogdan Năstăsescu - profesor
45.Silviu Alupei - jurnalist
46.Laurenţiu Dumitru - publicist
47.Radu Teacă – juristDaniel-Petre Teacă – economist
48.Camelia Maximeasa – medic
49.Sorin Maximeasa – medic
50.Rafael Udrişte - realizator TV
51.Florica Andreica – pensionară
52.Daniela Anane – medic primar
53.Liliana Urian - profesoară
54.Erast Călinescu - inginer agronom
55.Raul Volcinschi - economist, fost deţinut politic
56.Marius Manciulea - "român din Alba-Iulia"
57.Miron Cristian – inginer
58.J. V. Iamandi - fost deţinut politic
59.Dan Haulică – academician, critic de artă
60.Costion Nicolescu - teolog
61.Elena Dulgheru - critic de film
62.Jean Nedelea - preot, asistent universitar
63.Cristian Curte - jurnalist
64.Sorin Ilieşiu - vicepreşedintele Alianţei Civice
65.Elaina Chiru - doctor în ştiinţe farmaceutice şi sănătate publică, S.U.A.
66.Viorel Pană - Montreal, Qc., Canada
67.Emilia Corbu - arheolog
68.Răzvan Bucuroiu - jurnalist, preşedintele A.Z.E.C.
69.Simona Niculescu – manager
70.Marius Vasileanu – profesor, jurnalist
71.Daniel Cristea-Enache – critic literar
72.Carmen-Maria Mecu – dr. conf. univ.
73.Nicolae Mecu – cercetător principal I, dr. prof. univ.
74.Radu Carp – conferenţiar universitar, Bucureşti
75.Eugenia Ţarălungă – poetă, jurnalistă
76.Adrian Papahagi – lector universitar, Cluj-Napoca
77.Liviu Antonesei - scriitor
78.Radu Iliescu - traducător
79.Romeo-Valentin Muscă - teolog
80.Alex Ştefănescu – critic şi istoric literar
81.Cassian Maria Spiridon – scriitor, redactor-şef Convorbiri literare
82.Mihail Neamţu – teolog
83.Radu Voinescu – scriitor
84.Ciprian Voicilă – publicist, etnolog Muzeul Ţăranului Român
85.Ion Zubaşcu – publicist
86.Petruţ Pârvescu – scriitor
87.Luiza Barcan – critic de artă
88.Ruxandra Cesereanu – scriitor
89.Constantin Secară – muzicolog, cercetător ştiinţific
90.Ioana Ganea – specialist comunicare şi relaţii publice
91.Dumitru Augustin Doman – scriitor
92.Cătălin Ghiţă – lector universitar doctor, Craiova
93.Mircea Petean – scriitor şi editorMarian Ilea – scriitor
94.Ioan Es. Pop – scriitor
95.Laurenţiu Teodorescu – medic
96.Gabriela Creţan – scriitor, cercetător ştiinţific
97.Niculina Oprea – scriitor, jurist
98.Lidia Lazu - scriitor
99.Ion Lazu - scriitor
100.Claudiu Dobrotă - economist
101.Alexandru Valentin Crăciun - publicist
102.Diana Micu - inginer
103.Ovidiu Constantinescu - inginer
104.Ion Alexandru Mizgan - preot
105.Dan C. Badea - cercetător ştiinţele educaţiei
106.Răzvan Petrescu - scriitor
107.Carmen Lăzărescu - consilier juridic
108.Radu Paraschivescu - scriitor, traducător
109.Monica Pillat - poetă, profesoară
110.Roxana Iordache - publicist
111.Dan C. Mihăilescu - critic şi istoric literar
112.Alexandru Mihalcea - jurnalist
113.Marin Gherasim - pictor
114.Amelia Diamandescu - pictor
115.Alina Rizea - scenograf
116.Mădălin Iacob - jurnalist
117.Ştefan Dumitru Afrimescu - jurnalist, poet
118.Radu Drăgan – arhitect, scriitor (Paris)
119.Stela Gheţie – scriitor
120.Gabriel Stănescu - scriitor, editor
121.Liviu Ioan Stoiciu – scriitor
122.Călin Stănculescu - critic de fim
123.Corneliu Vlad - jurnalist
124.Iulia Blaga - critic de film
125.Florina Săndoiu - profesoară
126.Gabriel Săndoiu - profesor
127.Theodor Peiu - preot
128.Bogdan Slăbescu - medic
129.Eliza Drăgănoiu - cadru medical
130.Ileana Mohora - medic
131.Florin Constantiniu - istoric, academician
132.Mircea Puşcaşu - medic
133.Paul Curcă - publicist
134.Adrian Majuru - istoric
135.Tudorel Urian - critic literar
136.Simona-Grazia Dima – scriitor, secretar al PEN-Clubului român
137.Marius Marian Solea - scriitor
138.Marian Moise - documentarist
139.Ovidiu Hurduzeu - scriitor
140.Georgeta Drăghici - realizator Radio Romania